Intensywny Kurs Arts Gestalt Therapy- praca z dziećmi i młodzieżą